Hva GDPR betyr for SEO og nettsteder generelt

GDPR står for “General Data Protection Regulation”, og er en EU-regel, som i bunn og grunn sier, at du har lov til å eie din egen, personlige data. Du har også en rett til å bli glemt – smak på den – ingen kan kreve du ikke skal bli glemt. Og alle firmaer som samler inn data om deg, skal lagre disse opplysningene sikkert, og du kan når som helst kreve dem slettet.

Dette er tålelig inngripende og nok noe de aller fleste kan si seg enig i, all den tid vi har hatt mange skandaler opp igjennom årene, som Cambridge Analytica, falske nyheter og såkalte deep fakes. I mange år har det vært et slags ville vesten hvor data om deg har skiftet hender, over landegrenser, og som kan være i eie til hvem som helst med riktige kontakter og stor nok pengepose. La oss heller ikke glemme Edward Snowden, som avdekket en enorm kartlegging av privatpersoner, deres forbindelser og bevegelser, i topphemmelig etterretningsarbeid.

Med alt dette som bakteppe, er det kanskje ikke så rart Den Europeiske Union etter hvert har samlet alle krefter for å møte den nye, digitale verdenen vi lever i, som du kan lese mer om på teknonytt.com – men det er mye som tyder på disse reglene allerede er i prosessen med å bli utdatert.

I det følgende skal vi ta en rask analyse av om GDPR har noe å si for siden din, og her kan vi skille mellom tre aspekter: juridisk, SEO (søkeordoptimalisering) og ikke minst brukerne – de som faktisk besøker siden din.

Kan du stå ansvarlig i henhold til GDPR?

Det er klart og tydelig du kan stå økonomisk ansvarlig faktisk. Og her er det mye som kvalifiserer som privat informasjon. Bortsett fra de mest opplagte, som navn adresse og annen basisinfo, er det også IP-.adresse, brukernavn og geografisk informasjon. Dette favner bredt, og om denne dataen kommer på avveie, eller du ikke kan bevise du lagrer informasjonen, er det mulig å få en bot fra EU direkte.

Dette kan bli enorme bøter, noe mange amerikanske selskaper har kjent på, og 20 millioner euro eller fire prosent av selskapets globale inntjening er hva som eventuelt står på spill.

Kan mangel på samsvar med GDPR skade SEO?

Neppe rangering. Dette skal vi komme inn på lengre nede, men vår mening er det ikke vil ha noe å si for rangeringen av en nettside. Bare tenk litt rasjonelt på det: din nettside blir ikke mindre relevant selv om du ikke har en omfattende GDPR-blokk hvor brukere skal gi sitt tydelige svar på hvilke cookies de vil ha osv.

Det som dog kan endre endre seg, er hvordan du kan måle trafikk og data du samler inn via eksempelvis analytics. Her kan det skade SEO på den måten, at du ikke har noe å måle.

Bryr folk flest seg?

Hvis vi ser på tall fra datatilsynet, er faktisk 83% av befolkningen opptatt av eget personvern. Da må vi anta dette er noen folk flest bryr seg om, men i praksis kan det være vanskelig å overskue. Tenk på alle nettsider du er gjennom hver eneste dag – det kan ofte bli en del stykker – da er et ork å lese gjennom hver gang for å eventuelt godta eller avvise cookies.

Allerede her kan vi ane konturene av hva som kommer. Første regel i SEO er å være brukervennlig!

Mest sannsynlig er GDPR allerede utdatert

Og GDPR er mest sannsynlig allerede utdatert. Det vil ikke nødvendigvis si du ikke skal forholde deg til personvern, enten privat eller som nettside, men internett er på vei til å bli rimelig anonymt.

Google, vår alles Online Gud, er allerede i prosessen med å fjerne alle cookies. Ja, du leste riktig, Google vil fjerne alt av tredjeparts scripts og sporing, noe som vil gjøre personvern til en passê greie allerede nå. Denne endringen skjer akkurat nå “as we speak”. Forhåpentligvis vil dette ha minimal betydning siden nye løsninger vil erstatte nåværende.

For de som er interessert: affiliate selskaper har som regel allerede gått over til førstehånds cookies.