Hvordan søkevaner blir påvirket av nyhestbildet

Wow, hele verden ble forvandlet i løpet av noen kritiske måneder. Siden den gang har også nettaktiviteten vår endret seg betydelig, og i den forbindelse tenkte vi det kan være interessant å se metrics på noen enkelte søkeord.

Vi skal ta utgangspunkt i ahrefs og Google trends i denne analysen, for å se hvor store forandringer slike hendelser kan ha. Vi skal ta for oss søk etter munnbind og et par andre relevante søkeord, som nok for de fleste, var forbeholdt bilder av en dagligdag i asiatiske storbyer, og personer i helsefaglige jobber. men som i dag er helt essensielle produkter alle har et forhold til.

Utover disse, er det nok de færreste som i det hele tatt har brukt et munnbind – ja, det var inntil corona pandemien slo inn for fullt i 2020.

Google Trends

Google Trends er et verktøy, som gjør det mulig å se interessen søkere har innenfor et tema, spesifikt søkeord og avgrense dette til regioner, evt. byer og andre demografiske forhold. Dette er et særlig nyttig verktøy. for de som vil analysere nettsøk og interesse over tid, og dette er ekstra tydelig når vi legger inn våre parametre.

Som du kan se, er det ingen tvil om hvor stor innvirkning nyhetsbildet har på våre søkevaner. Men, et enkelt søkeord må også etterprøves. Så vi kan sammenligne med “håndsprit” også.

Her kan vi også se hvor tydelig denne påvirkningen er. Disse to søkeordene var på mange måter fremmedord for de aller fleste, fordi hvorfor skulle vi søke på dette øfr corona brøt ut?  hvor påvirkelig interessene våre er, blir ekstra tydelig når vi ser på søkeordet “Kina” isolert sett, og gir mening å ta med, fordi dette er det mange som søker på til vanlig uansett.

Det vi kan se, er et etter en tid vil interesse falle tilbake til normalt. Og dette er et viktig poeng.

ahrefs – Keyword explorer

Ahrefs er også en god kilde til å analysere søkeord, selv om du skal tallene med en klype salt. Her har de Keyword Explorer, som lar deg se på antall søk, vanskelighetsgrad og forslag til longtails. Det er delte meninger om hvor god ahrefs er til å gjøre denne jobben, og dette er en debatt som gjelder spesielt for Norge, fordi her har ahrefs rett og slett ikke indeksert alle søkeord, men for analysens skyld er det verdt å ta med.

Ahrefs viser for følgende “munnbind”. Vi ser antall søk flater ut.

Og for “håndsprit”.Vi ser også her antall søk flater ut.

Til sist for “Kina”:

Siste er spesielt interessant, fordi vi kan se interessen er relativt flat, utover noen måneder sommeren 2020, men ellers er det ingen eksplosiv interesse – på samme nivå som vi ser ved de andre søkeordene.

Noen siste ord – hva kan vi lære?

Det vi kan trekke ut av dette, i forbindelse med SEO er at det kan lønne seg å følge med i nyhetsbildet, for noen nisjer, men trendene vil falle tilbake til utgangspunktet etter noen tid. Interessen for munnbind og håndsprit vil nok falle tilbake til ubetydelige nivåer etter hvert som pandemien faller tilbake – og det er i seg selv interessant.