Har du et talent for webdesign?

I dag er det mange som har lyst til å bli webdesignere og har du et talent innen bransjen så kan du sikre deg en flott karriere innen grafiske bedrifter, designbyråer og ulike kommunikasjonshus. Det er en spennende bransje i en rivende utvikling hvor webdesigneren jobber med design, strukturering og implementering på ulike nettsider.

Hvordan blir du webdesigner?

Du kan bli webdesigner ved å ta utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon på videregående. Når du har avsluttet Vg2 søker du læreplass i en bedrift som jobber innen design og kommunikasjon. Når du har overstått de to år som lærling er du ferdig og kan begynne å jobbe som webdesigner. En annen mulighet er å ta en bachelor innen webdesign på en skole som kan tilby det. I Norge er det «The American College of Norway» og ellers er det flere bra skoler i Nederland, USA og Australia.

Når du er ferdig utdannet som webdesigner kan du begynne å jobbe for deg selv eller i et av de større byråene. Jobben vil primært bestå i å hjelpe kunder med design av nettsider, brukervennlighet og ikke minst implementering av løsninger som skal brukes på sosiale medier eller på nettsiden deres. Nettopp integrering av løsninger er oppgaver som det blir flere og flere av.

Kanskje du har talent?

Du har kanskje prøvd å lage nettsider før (som f.eks. casinoene.com) og har en god fornemmelse for hva som skal til for å designe en god én. Du kan sammenligne det med når du går i butikken. Mange mennesker er visuelle på den måten at de ofte velger matvarer ut fra hvordan emballasjen ser ut. Er det to produkter som er like, men der den ene har et finere design, så velger de fleste denne. Det samme gjelder med nettsider, den nettsiden som klarer å tiltrekke seg kunder ut fra design har en fordel i forhold til de andre.

Selv om selve utseendet har en del å si, så er innholdet også viktig. Det samme gjelder brukervennlighet og her er det viktig at siden er enkel å finne rundt på. Om du har lett for å sette deg inn i slike problemstillinger og finne gode løsninger, da skal man ikke se bort fra at du har et talent inne webdesign. Siden det er en bransje som vil være viktig også i årene fremover er det ikke noen dårlig idé å satse på dette yrket.