Innhold er viktig for SEO

Det er mange ting å forholde seg til når man skal ha en nettside som samtidig får mange treff når folk søker etter den og dine produkter på verdens mest populære søketjeneste, Google. Det er liten tvil om at Google sin søkemotor er den absolutt viktigste, og skal du ha suksess så må din nettside være optimalisert til nettopp Google. Selv om det også finnes andre søkemotorer som Bing, Yahoo og Kvasir, så har Google en markedsandel på 92 % i Norge alene.

Innholdet på nettsiden er viktig

Tidligere var det mulig å «jukse» med innholdet og likevel komme høyt på diverse søk hos Google. Men, i de siste par årene har de endret algoritmene som styrer selve rankingen. Den nyeste heter Google Hummingbird (les om dette her) og her er innhold på nettsiden noe av det viktigste for å oppnå suksess. Derfor er det viktig å ta seg tid til å skrive godt innhold, uten å overdrive for mye. På den måten vil man få det beste utbytte av SEO og komme høyere opp på listene hos Google. Den første delen av nettsiden er viktig, spesielt den delen som brukeren ser når han eller hun kommer inn på nettsiden for første gang. Dette området bør gi et godt førsteinntrykk og sørge for at brukeren har lyst til å se mer av nettsiden. En del av Googles algoritmer jobber også med hvordan brukeropplevelsene er på de enkelte nettsider.

Du bør velge overskrifter på nettsidene som er korte og samtidig beskriver hva som er på siden. En vanskelig øvelse, men samtidig noe som er veldig viktig for Google. Selve innholdet er også viktig siden Google ønsker nettsider med mere kvalitet. Derfor vil sider som har tillit hos Google og som fremstår som seriøse få bedre treff gjennom SEO.

Tre ting som er viktig for å lykkes med Google

Google må anse nettsiden din som seriøs og dette gjelder både innhold, men også lenker fra andre nettsider til din. Hvis en nettside som Google anser som seriøs lenker til din nettside så vil det slå positivt ut og du vil bli mer populær hos Google. Noe annet er som nevnt at innholdet må være bra. Grundig skrevet med riktige søkeord og med svar på de spørsmål som folk forventes å stille til produkter og innhold på nettsiden din. Sist, men ikke minst, er det slik at nye domener ikke har mye tillit hos Google. Det vil derfor ta tid å opparbeide denne tilliten. Med den rette porsjon tålmodighet og en målrettet innsats, vil du også få suksess hos Google.