Markedsaktiviteter – nå ut til målgruppen din

Du har kanskje hørt om markedsaktiviteter, men visste du at vi hver eneste dag enten ser, hører, leser eller på andre måter er i kontakt med markedsaktiviteter? Markedsaktiviteter er en del av en markedsplan (sjekk PowerPoint med vikige punkter på Officeapps.live). Selve markedsplanen er et oppsett eller en plan på aktiviteter en bedrift skal gjennomføre i løpet av en gitt periode. Målet med en markedsplan kan være ulik fra bedrift til bedrift, og dermed vil også markedsaktivitetene være forskjellige.

Hva er markedsaktiviteter?

Markedsaktiviteter er de aktiviteter du gjør i en bedrift for å kommunisere noe ut til markedet ditt. Da blir det logisk at markedsaktivitetene blir del av en markedsplan, fordi du må først ha informasjon om hvem eller hva som er markedet ditt og hvordan du når de på best måte.

Markedsplanen din sier noe om hvilke markedsaktiviteter som kan være nyttige for bedriften din. Dersom du har jobbet for en liten eller mellomstor bedrift, har du kanskje ikke hørt om noen markedsplan. Mange ledere ser ikke verdien i markedsplaner, og mener det er bortkastet tid og ressurser, noe som kan gjøre bedriften rett og slett famler i blinde når vi tenker strategi og hvor ressursene allokeres.

lage markedsstrategi bedrift
Markedsstrategi er et nyttig og viktig verktøy til å få suksess som bedrift og leder.

En konkret markedsplan er nødvendig for å kunne utføre riktige markedsaktiviteter. Når man lager en markedsplan, blir man tvunget til å tenke gjennom mål bedriften har, hvilket segment målgruppen er, hva bedriften kan bli bedre på og hvordan bedriften kan oppnå målene sine. Man får kunnskap og kompetanse i bedriften satt inn i en plan, og alle ansatte har samme mål. Man kan jobbe mer effektivt ved å følge en slik plan, enn dersom man tar alt på sparket. Markedsplanen blir et styringsverktøy (Les mer om terorien til eksmpelvis Phillip Kotler hos estudie.no) som styrer alle i samme retning, mot det samme målet.

Innholdet i en markedsplan

Før planen utarbeides, må man bestemme seg for en tidsperiode planen skal gjelder for. For noen kan 6 måneder være riktig, men for andre kan 1 år passe bedre. Markedsplaner behøver ikke nødvendigvis ha helt likt oppsett i alle bedrifter, men som regel sier vi at det er noen elementer som en markedsplan absolutt bør inneholde.

  1. Markedsundersøkelse. Her bør man klare å svare på spørsmål som: hvem er målgruppen? Er det viktigst å beholde lojale kunder, eller skal vi tiltrekke nye?
  2. Et mål som er målbart. Skal vi øke markedsandelen, skaffe flere kunder? I så fall hvor mange?

Målet bør oppfylle SMART-kravet:

  • Spesifikt
  • Målbart
  • Attainable ( realistisk og oppnåelig)
  • Relevant
  • Tidsangitt

Budskap: Hva ønsker vi å fortelle med markedsaktivitetene? Hva er våre unike salgspoeng? Budskapet blir som et tema som gjennomsyrer all kommunikasjon og alle kampanjer ut til markedet.

Markedsaktiviteter: Her skal du beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målet som er satt i planen. Her beskriver du også hvilke kommunikasjonsmetoder og kanaler som skal brukes. Disse bør være tilpasset både målgruppen og budskapet. Disse aktivitetene bør settes inn i en kalender, når skal de gjennomføres og når skal de være ferdige.

Budsjett og verdien av å oppnå målet: Her tvinges bedriften til å utføre noen regnestykker for å kunne måle verdien, og mange kan kanskje få seg noen overraskelser. Dersom kampanjer koster mer enn de smaker, bør man kanskje tenke annerledes?

Måling: Hvordan skal vi måle om vi har nådd målet, og hvordan måler vi effekten av markedsaktivitetene?

Handlingsplan: Her fordeles ansvaret for de ulike aktivitetene til medarbeidere.Her beskrives også hva som må gjøres eller handles inn før vi kan gå i gang med markedsaktivitetene.

God informativ video om markedsstrategi:

Hvorfor trenger vi markedsaktiviteter?

Det finnes noen ytterst få bedrifter som kan overleve uten markedsaktiviteter. I hvert fall uten bevisste markedsaktiviteter. Men det er ikke noe man kan belage seg på, det vil kanskje gjelde en nisjebedrift som selger noe en ikke kan få noen andre steder. Men selv da, vil markedsaktiviteter øke salget og nå inn på nye markeder.

Konkurranse

Ta for eksempel et bilverksted på et tettsted eller en bygd langt vekk fra andre tettsteder. Kanskje nærmeste konkurrent ligger flere timers kjøretur unna, og siden det er en bygd så vet alle hvem som driver bilverkstedet og hva de står for. Dette bilverkstedet vil alltid ha kunder uansett om de har en markedsplan eller gjennomfører markedsaktiviteter. På den andre siden, vil det være nødvendig med SEO for en bedrift som får kunder via nettsøk.

Men dette er ikke situasjonen for de fleste som driver bedrift. Og dersom noen andre ser potensialet og starter en konkurrerende bedrift, så blir plutselig situasjonen en helt annen. Og dersom man da har hatt en markedsplan tidligere, vil det ha gitt resultater, blant annet i en lojal kundemasse. Da har man allerede gjort noen erfaringer, blant annet hvilke markedsaktiviteter som har gitt økt verdi til bedriften. Slik kjenner man også målgruppen bedre enn den nyoppstartede konkurrenten, og kan dra nytte av det.

Synlighet

Markedsaktiviteter gjør oss synlige for målgruppen vår. Uten markedsaktiviteter er det mange som aldri får vite at vi er der, og at vi har et produkt eller en tjeneste som kan dekke deres behov. Kanskje mange i målgruppen vår ikke engang er klar over dette behovet som vi kan dekke? Da kan markedsaktiviteter være en måte å gjøre de bevisste på behovet.

Markedsaktiviteter – Hvordan?

Sosiale medier og digital markedsføring har gitt oss utrolig mange muligheter for hvordan vi kan utføre markedsaktiviteter. Blant annet har du muligheten til å rette deg direkte til det segmentet du ønsker å kommunisere noe til.

Veldig god video som forklarer behovet for digital markedsføring (laget av Høyskolen Kristiania):

Ta for eksempel Instagram, og følgende bruk av hashtags. Dersom det du selger kan gjøre seg godt på bilder, og du vet at målgruppen din er brukere av Instagram, finnes det mange måter å benytte Instagram som kanal for budskapet ditt. En markedsaktivitet kan være en kampanje du lanserer på Instagram. Det kan være en konkurranse hvor vinneren får en premie av bedriften. Eller det kan være så enkelt som en egen profil for bedriften hvor du legger ut bilder, men husk kvalitet! Dårlige bilder og lite oppfølging kan gi bedriften din en dårlig profil.

Riktig aktivitet til riktig målgruppe

Hovedpoenget med markedsaktiviteter er kommunisere ditt budskap ut til det segmentet som er din målgruppe. Dersom målgruppen din ikke kjennetegnes som brukere av sosial medier kan annonser i andre kanaler eller deltakelse på messer være mer riktig. Gjennom markedsplanen har du allerede analysert målgruppen, og slik kan du vite hvilke markedsaktiviteter som treffer der de skal.