Markedsføringsstrategi

Markedsføring dreier seg ikke bare om reklame og salg. Markedsføring drar inn mange elementer slik som produktet/produktene, bedriften, kundene og markedet, markedsaktiviteter, salgsfremmende aktiviteter, utvikling og ikke minst strategi. Visst kan en bedrift lage en reklameplakat, sette den i vinduet og deretter si: vi driver med markedsføring. Ingen kan si at det er feil. Men for å få best mulig resultater av markedsføring, bør den være tuftet på en gjennomtenkt plan og strategi.

analyse og strategi
Du trenger ikke være god i sjakk for å lykkes med digital markedsføring. Men tenk strategisk som en sjakkspiller gjør.

Hva er markedsføringsstrategi?

For å definere hva markedsføringsstrategi er, bør vi først definere markedsføring og hva som er målet med markedsføring.

Definisjon av markedsføring

Markedsføring kan forklares med å være alle aktiviteter en virksomhet bedriver for å kommunisere med markedet. I dette ligger det at bedrifter ønsker å kommunisere et budskap til en målgruppe (god artikkel om dette på baa.no). Budskapet skal føre til at kunder kjøper produktet eller tjenesten de tilbyr. Og helst være lojale kunder i ettertid, enten ved å fremsnakke produktet eller bedriften, eller ved å kjøpe produktet flere ganger.

Definisjon av strategi

Strategi kan defineres som et gjennomtenkt opplegg bestående av planer, mål og aktiviteter hvor hensikten er å nå et bestemt mål.

Definisjon av markedsføringsstrategi

Dersom vi slår sammen definisjonene av markedsføring og av strategi kommer vi fram til følgende: Markedsføringsstrategi er en virksomhets gjennomtenkte mål, planer og aktiviteter som skal gjennomføres for å kommunisere ut til markedet. Det legges planer for å oppnå et gjennomtenkt mål. Målet kan for eksempel være økt omsetning eller å trenge seg inn på nye markeder. Planene inneholder markedsaktiviteter og tiltak som kommuniserer et budskap til markedet. Til slutt skal disse aktivitetene og tiltakene gi resultater og helst føre til at målet oppnås.

En markedsføringsstrategi handler ikke bare om økt salg eller omsetning

Selv om overordnet mål som regel ender opp med å være økt salg, så må bedriften ta en del valg underveis. For eksempel hvem som er målgruppen. Dette er viktig med tanke på hvilke aktiviteter en skal benytte for å kommunisere noe til markedet. Noen ganger må en utvikle produktet sitt. Andre ganger kan det være måten produktet distribueres på. Det er mange faktorer som påvirker salg, selv om det ikke er synlig for bedriften ved første øyekast.

Bare se for deg en leder som har utviklet et eget produkt. Mest sannsynlig elsker han sitt eget produkt, og etter lang tid med utvikling er produktet perfekt i hans øyne. Men produktet må være perfekt i kundenes øyne. Noen ganger holder faktisk ikke det engang. Det nytter ikke hvor perfekt et produkt er, dersom det ikke dekker et behov hos kunden.

Sjekk denne videoen fra Mana marketing, som forklarer hvorfor målgruppen er viktig å avklare:

Hva skal en markedsføringsstrategi inneholde?

(Følgende elementer vil ikke passe alle bedrifter, og noen bedrifter vil ha behov for flere elementer.)

  1. Selskapets verdier, visjon og mål.
  2. En beskrivelse av målgruppen, hvilket segment av markedet skal nås og hvem er de?
  3. Hvilke virkemidler skal bedriften ta i bruk for å oppnå målene sine.
  4. SWOT – analyse: Svakhet, styrke, muligheter og trusler.
  5. Posisjonering: hvor i markedet og hvordan.

Disse fem faktorene viser at en markedsføringsstrategi tar hensyn til både produktet, bedriften, kundene, omgivelser og konkurrenter. Man skaffer seg et overblikk over situasjonen og det kan sammenlignes med å ta et lite fugleperspektiv. Se alle delene utenfra, for deretter å kunne legge planer for hvordan selskapet kan øke salg og oppnå konkurransefortrinn.

Endringer i kommunikasjonskanaler og i markedet

Markedsføring har endret seg med teknologien og alle mulighetene som finnes for kommunikasjon ut til markedet i dag. Tidligere var det mindre muligheter og dermed mindre å vurdere og mindre å holde styr på. En del bedrifter og bedriftsledere synes det er vanskelig å følge med og utvikle selskapet i takt med omverdenen. Dersom en virksomhet tviholder på tradisjonell markedsføringsstrategi uten å inkludere digital markedsføring, vil virksomheten gå glipp av store muligheter. Og verst av alt, bli forbigått av konkurrenter som henger med i tiden.

Tradisjonell markedsføring vs digital markedsføring

En må tenke nytt når en skal starte med digital markedsføring. Se for deg en reklameannonse i VGs papirutgave for en del år tilbake. Veldig mange leser avisa, og mange av disse kommer til å lese din annonse. Men blant alle de som leser din annonse, hvor mange tilhører målgruppen din? Eller sagt på en annen måte; hvor mange av de som kjøper avisa vil ha behov for ditt produkt?

En annonse i VG er ikke billig og avisen har et stort antall lesere. Dermed kan det være rimelig å anta at du vil nå mange mennesker med annonsen. Men du vet ikke hvor mange av leserne annonsen din kommer til å være relevant for.

Her kommer den store forskjellen på tradisjonell og digital markedsføring: digital markedsføring gir deg større muligheter til å rette budskapet ditt direkte mot det kundesegmentet du ønsker å nå. Du kan også  dele opp målgruppen din i ulike deler, og rette skreddersydde budskap basert på de ulike kundegruppene.

Komme i gang med en digital markedsføringsstrategi

For å ikke havne bak i rekka og miste konkurransefortrinn, er de fleste virksomheter nødt til å ta i bruk digital markedsføring. Det behøver ikke være dyrt og ressurskrevende, men det bør være en gjennomtenkt digital markedsføringsstrategi som ligger til grunn.

Eksempel på innhold i en digital markedsføringsstrategi:

  • Analyse av situasjonen (SWOT er et godt utgangspunkt)
  • Mål som er målbare og konkrete
  • Hvem er målgruppen
  • Hvilke digitale kanaler skal benyttes
  • Hvilke aktiviteter skal gjennomføres

Tips og fallgruver

Dersom du og din bedrift står på dørstokken over i en verden med digital markedsføring kan du starte med å lære av andres feil. Veldig mange har tatt steget og kjapt og uten planlegging satt i gang med en hjemmeside og en profil på noen sosiale plattformer. Etter en stund blir siden bare stående, ingen oppdateringer og ingen kontrollerer feedbacks på profilene. Dette fører bare til et litt useriøst inntrykk for kundene.

Som en beskjeden start er det viktigst å ha en plan og et mål. Neste er å være tilstede og holde siden(e) oppdatert. Dersom du bruker bilder, sørg for at de er gode bilder. Deretter kan du starte med noen artikler og innlegg, samtidig som du lærer mer om digital markedsføring.