Hvordan starte nettbutikk

De siste årene har vi sett en stor vekst i antall butikker som driver salg via internett. Når man selger fra netthandel når man ut til et enormt marked. Et vanlig butikkutsalg avhenger stort sett av lokale kunder i nærheten eller tilreisende.

Nå er det ikke slik at man må drive enten eller. Det går an å kombinere nettbutikk med vanlig butikk og mange har nok startet med butikk og supplert på med netthandel. Men kan hvem som helst starte en nettbutikk? Kanskje går du med en drøm om å starte for deg selv, og ser på en nettbutikk som en måte du kan være din egen sjef på?

Noen kjappe tips til hvordan du kommer i gang:

Ulike typer netthandel

Før du går i gang med å starte nettbutikk bør du vurdere hvordan du skal drifte butikken. Hva som blir optimalt for din nettbutikk vil avhenge av flere faktorer. Vi skal først se litt på noen av de vanligste typene netthandel og hva som skiller de fra hverandre.

B2B (Business to Business)

En B2B nettbutikk selger varer eller tjenester til andre forretninger eller virksomheter. Tradisjonell B2B baserer seg på en ganske møysommelig og litt tungrodd kjøpsprosess. I dette markedet vil kjøpsprosessen ta lengre tid, fordi bedrifter handler ut fra andre motiver enn private sluttkunder.

Digitalisering har skapt en annen arbeidshverdag for B2B bedrifter. Det er vanlig å gi alle bedriftskunder en egen innlogging via internett. Dette forenkler den kompliserte kjøpsprosessen. B2B opererer gjerne med private avtaler og unike rabatter for hver bedrift. En digital løsning gjør det mulig å registrere rabatter i nettbutikken, og hver bedrift får opp sine rabatter gjennom innloggingen.

B2C (Business to Consumer)

Kundeforholdet i en B2C forretning vil være enklere på nettet, og kunden har masse informasjon tilgjengelig for hånden. Tidligere kjøp vil gjerne være registrert og dersom kunden trenger mer informasjon om et produkt skal det være enkelt å søke det opp.

En annen faktor er muligheten for kunden til å lese kundeanmeldelser. Det er derfor svært viktig å følge opp, slik at man kan eventuelt snu en klage til sin fordel. Dårlige kundeanmeldelser kan være svært ødeleggende for en nettbutikk.

C2C (Consumer to Consumer)

Dette er en form for netthandel hvor forbrukere selger varer og tjenester til hverandre. Gjerne gjennom plattformer som for eksempel finn.no.

C2B (Consumer to Business)

I dette markedet ser man utrolige endringer på tradisjonell handel. Det som skjer er at en gruppe mennesker vil tilby sine varer eller tjenester til bedrifter. Design er ofte en tjeneste som selges på dette markedet.

Før du starter en nettbutikk, bør du vite hvilket marked du skal rette inn mot. Skal du selge direkte til sluttbruker, til bedrifter eller til offentlig administrasjon og lignende? For å vite hva som vil passe deg best, bør du gjøre noen vurderinger og analyser både av produktet/tjenesten din og av målgruppen.

Se ideen i forhold til marked og konkurrenter

Du har kanskje en super ide som du har drømt om i flere år? Ikke gå i den fallgruven at du ser deg blind på ditt eget produkt. Kjenn markedet ditt og målgruppen. Du bør undersøke hvilke konkurrenter som er i markedet og hvordan du kan skille deg ut fra konkurransen.

Det aller viktigste er kundene. Det er deres behov som skal dekkes av tjenesten eller produktet ditt. Derfor må produktet være tilpasset kundene, ikke motsatt. Når du kjenner målgruppen din, så vil du også ha lært hvordan de liker å handle. Dermed kan du skape en nettbutikk som vil være attraktiv for markedet ditt.

Forretningsplanen – ditt styringsverktøy på veien

Det er nå du begynner å bevege deg fra ide til noe mer konkret. Vær nøye når du arbeider med forretningsplanen, fordi den skal styre deg videre. Det kan også hende du får bruk for forretningsplanen dersom du for eksempel skal søke om støtte eller kapital fra investorer.

Det finnes mange maler på forretningsplaner (Office har en egen kategori til dette), og disse kan være veldig nyttige spesielt dersom du ikke har vært med å utarbeide forretningsplaner tidligere. Forretningsplanen skal beskrive forretningsideen din og hvordan nettbutikken din skal lykkes.

Innhold i en forretningsplan

Nedenfor har vi listet opp elementer som er vanlige i en forretningsplan, men du kan gjerne endre elementer for å få en plan som fungerer best for din nettbutikk.

  1. Forretningside.
  2. Mål og visjoner.
  3. Hvordan nettbutikken skal organiseres.
  4. Markedsplan (marked, målgruppe etc.).
  5. Økonomi og budsjett.
  6. Framdriftsplan.
  7. Utvikling og langsiktige mål for lønnsomhet.

Navn og selskapsform

Noe av det første du må gjøre når du starter med nettbutikk er å velge navn. Du vil gjerne ha et slagkraftig navn, og et navn som er lett å huske. Samtidig bør navnet ha en viss sammenheng med bedriften, produktene eller tjenesten du ønsker å selge.

Du bør ha kundene i tankene når du velger navn, navnet skal være såpass lett at det blir lett å vite hvordan det skrives. Unngå å bruke bokstavene æ – ø – å i navnet, med tanke på internasjonale kunder. Hvis du kun skal selge i Norge kan det derimot være en fordel å ha æ-ø-å.

Du må også passe på at du ikke velger et navn som lett kan lede kundene dine til en annen nettside. Domenet for navnet bør være ledig, og det kan du undersøke på flere ulike nettsider som for eksempel domeneshop.no.

Når du har funnet et bra navn og sikret deg domenet, må du også ta en vurdering på hva slags selskap du skal starte bedriften i. Skal du drive aksjeselskap eller enkeltmannsforetak? Begge deler har både fordeler og ulemper og kan få stor betydning for bedriftens utvikling fremover. Altinn.no har en veldig god tabell som viser deg forskjellene på ulike selskapsformer – den finner du her.

Økonomiskolen har laget en video, som er en innføring i hva du bør tenke på når du starter bedrift:

Velge nettbutikkløsning

Hvilken nettbutikkløsning du går for kommer til å påvirke hele framtiden til bedriften din. Nettbutikkløsningen blir som selve ryggraden for butikken. Hva som blir riktig for din nettbutikk avhenger av flere faktorer:

  • Størrelse på bedriften: liten, mellomstor, stor.
  • Størrelse på budsjett.
  • Marked: Norge eller internasjonalt.

Shopify

Mange har startet sin karriere med nettbutikk på løsningen Shopify. Over 800 000 nettbutikker har valgt denne løsningen. Dette kan være den beste løsningen for nyoppstartede nettbutikker, fordi Shopify er enkel og brukervennlig i tillegg til at den inneholder mange nødvendige funksjoner og nyttige verktøy. Shopify er greit for de som ikke har så mye basiskunnskap, men det er begrensninger som kan være en hemsko senere sammen med en del gebyrer – Shopify kan være dyrt. På den andre siden kan det være verdt pengene. Og i forhold til SEO er Shopify blitt bedre med årene selv om det kan bli bedre. WordPress sammen med Woocommerce er også et annet – gratis – alternativ, men her krever det litt mer grunnleggende kunnskap om CSS og html. Her finner du en steg-for-steg artikkel om hvordan du lager en nettbutikk med WordPress.

Dersom du starter din første nettbutikk, bør du ikke gjøre det for komplisert for deg selv. Hold deg til forretningsplanen og ha kundene i tankene bak hver avgjørelse du tar.

Her får du kort fortalt forskjellen på Shopify og Woocomemrce: